מסמך מצורף

ועדת איכות הסביבה

ועדת איכות הסביבה | עדכון אחרון:  19/11/2014 16:22

תושב יקר
הוועדה לאיכות הסביבה, הפועלת במסגרת הועד המקומי לפיד, עוסקת למעשה ביחסי הגומלין בין התושבים לבין סביבתם הטבעית ו/או זו הפרטית והציבורית שפותחה ונבנתה למענם.
אנו מאמינים כי הזכות לחיים בסביבה איכותית ונטולת מפגעים הינה זכות בסיסית של כל אחד ואחד מהתושבים ופועלים למימוש זכות זו.

תחומי האחריות:
מן הראוי לציין כי רוב תחומי האחריות של הוועדה משיקים ואף חופפים לאלו של ועדות נוספות בוועד המקומי, והפעילות מבוצעת בתיאום מלא עם ועדות אלה.

 • מערך הנקיון היישובי הכולל : נקיון רחובות ושטחים ציבוריים, פינוי אשפה, פינוי גזם וגרוטאות.
 • תחזוקת נקודות המחזור הפזורות ביישוב ותיאום הפינוי.
 • הטמעת החוקים והכללים הנהוגים בכל הקשור לשמירה על הנקיון ומניעת מפגעים כמו רעש, העדר השגחה על חיות מחמד, פסולת בנין וכד' .
 • גיוס והפעלת מערך מתנדבים  נאמני איכות הסביבה מקרב התושבים.
 • שימור ושיפור חזות היישוב.
 • תיאום מול גורמי המועצה בכל הקשור לתחומי האחריות הנ"ל.

  מה נדרש מאיתנו התושבים ?

שיתוף הפעולה של התושבים הינו תנאי הכרחי להצלחת המאמצים הרבים ולניצול מיטבי של המשאבים הניכרים המוקדשים לנושא.
זאת ועוד, אנו מאמינים כי הזכות לחיים בסביבה איכותית ונטולת מפגעים הינה זכות יסוד של כל אדם ולכן, אי קיום הכללים והחוקים העוסקים בכך מהווה למעשה פגיעה בזכות זו של חברינו, שכנינו ומשפחתינו.

חובת שמירה על תשתיות הישוב
על כל התושבים חלה החובה לשמור על התשתיות בכל השטחים הציבוריים הכוללים: מדרכות, כבישים, גינות ציבוריות. תושבים המשפצים את בתיהם נדרשים לאסוף את פסולת הבנין למיכל מתאים ולפנותו. תושב שתשתית  כלשהי הסמוכה לביתו נפגעה כתוצאה משיפוץ שנעשה על ידו בהווה או בעבר, נדרש להשיב את המצב לקדמותו.
ככלל,כל מפגע העלול לסכן את העוברים והשבים ומקורו בתחומו הפרטי של התושב, הינו באחריות התושב ועליו לפנותו/להסירו.

שמירה על הנקיון והעדר מפגעים בשטחים הפרטיים הגובלים בשטחים הציבוריים
הכוונה היא לחניות פרטיות, בתי פח האשפה הביתיים, המדרגות מהרחוב לפתח הבית/ החצר וכד'.
האחריות לפינוי מפגעים ולשמירה על נקיונם של שטחים אלו מוטלת על התושב.

גיזום צמחיה חורגת
מחובתו של התושב לגזום את צמחיית הגינה הפרטית החורגת מעבר לקו הגדר/המגרש אל הרחוב, הגיזום צריך להיות עד לגובה של 2.10 מטרים מעל לפני הרחוב.
 

פינוי גזם וגרוטאות
גזם וגרוטאות נאספים על ידי קבלן המועצה בימי ראשון בלבד ולכן ניתן להוציאם למדרכה רק ואך ורק ממוצאי שבת ועד לשעה 7:00 ביום ראשון.
בנוסף יש להקפיד על הכללים הבאים:

 • עלים, עשבים וענפים קטנים יש לארוז בשקיות, אחרת יתפזרו על פני כל הרחוב עם כל משב רוח קלה. אריזתם גם תקל על איסופם.
 • ערמות גזם בהן מעורבת פסולת בנין, ארגזים ושקים עם חול לא נאספים. המשאית לא מורשה לפרוק פסולת כזו באתר העיבוד של הגזם.
 • במקרים בהם כמות הגזם היא כזו שלא ניתן להשאירה בגינת הבית עד למוצ"ש, יש לפנותו עצמאית לפינת הגזם היישובית הנמצאת מאחורי מתחם הדואר והביטחון בכניסה ליישוב. מומלץ לסכם זאת עם הגננים המטפלים בגינותיכם לפני תחילת העבודה.
 • אין להשליך שקיות עם פסולת ביתית בערימות הגזם. החתולים והכלבים מפזרים את תחולתן ומטנפים את כל הסביבה.
 • אין להציב את  הגזם בצמוד לעמודי תאורה, עצים ושלטים. זה פוגע בהם ומקשה מאד על האיסוף ולעיתים אף מונע אותו לחלוטין.

 

איסוף צואת כלבים
אין לאפשר לכלבים לעשות צרכיהם ברשות הרבים. על בעל הכלב חלה חובה על- פי חוק לאסוף את הצרכים ולהשליכם לפח. חשוב להקפיד על כך במטרה למנוע מפגעים תברואתיים ומחלות.
 

כלבים ללא השגחה
כלבים רבים ביישוב מסתובבים חופשי, ללא השגחה ובניגוד לכל הכללים וחוקי העזר. ניתן להבחין שבדרך כלל מדובר באותם הכלבים פעם אחר פעם. הכלבים עושים את צרכיהם בכל פינה ביישוב מסריחים ומטנפים את הרחובות, מסכנים את התנועה בהתפרצויות לכביש והיו  גם מספר מקרי תקיפה והפחדה של תושבים.
בעלי הכלבים נדרשים להקפיד על נעילת שערי הגינות באופן שלא יאפשר לכלבים לצאת אל הרחוב.

 

רכבים עזובים / נטושים ברחבי הישוב
השארת רכב ברשות הרבים הינו עבירה על חוק שמירת הניקיון התשמ"ד- 1984.
המלצתנו לתושב אשר יש ברשותו רכב המתאים להגדרה , להזדרז ולפנות את הרכב בעצמו. תושב אשר לא יעשה כן ירשם לו דו"ח קנס עפ"י חוק וכמו כן יוזמן גרר אשר יפנה את הרכב לאתר יעודי. בהוצאות הנוספות - גרר, הובלה והטמנה יחויב בעל הרכב. מדובר בסכום לא מבוטל ומומלץ לחוסכו מבעוד מועד.
 

נושאים נוספים
 

 • החלפת פחי אשפה פגומים - פחים פגומים ניתן להחליף ע"י פניה למוקד המועצה בטלפון 3106*
 • כלי רכב עזובים/נטושים – סע' 8 א לחוק שמירת הנקיון התשמ"ד 1984 קובע בזו הלשון "הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על שישים ימים, רשאית הרשות המקומית להורות על גרירתו מהמקום".
  אנו מבקשים מתושבים שרכבם עונה להגדרה זו לפנותו. אנא הימנעו מחוסר הנעימות הכרוכה בקבלת קנסות ונשיאה בהוצאות פינוי הרכב ע"י המועצה.
 • תליית מודעות – תליית מודעות מותרת רק על גבי לוחות המודעות הפזורים היישוב. תליית מודעות בכל מקום אחר כמו עמודים, גדרות, קירות במבנים ציבוריים אסורה בתכלית ועלולה לגרום להטלת קנסות ע"י פקח המועצה.
 • דווח על מפגעים ותקלות – הדווח יעשה למוקד המועצה המקומית חבל מודיעיו בטלפון 3106* או למשרדי וועד המקומי. במוקד המועצה ניתן מספר לכל פניה והגורם המתאים מחויב לטפל בה תוך פרק זמן סביר, בנוסף ניתן לעכוב אחרי הטיפול והתריע על התמשכותו.
 • נקיון רחובות ושטחים ציבוריים – החל מ 1/4/2014 פועלת היישוב מוכונת טיאוט כבישים משולבת עם צינור שטיפה בלחץ. המוכנה פועלת בימים ב' ו – ה' כך שבכל שבוע מנוקה כל רחוב (כולל מדרכות) פעם אחת. בנוסף, מועסק עובד נקיון לטיפול מעברים, גינות ויתר השטחים הציבוריים, לפי תוכנית עבודה מוגדרת.
 • חוקים וקישורים - חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984.
  חוק עזר – מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון, התשס"ט 2009.

 

 

בכל שאלה או פניה נשמח לעמוד לרשותכם,

וחברי עדת איכות הסביבה.

אלבומים

YNET | מ.א.חבל מודיעין | קווים | רכבת ישראל | צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ